Свободни места за ученици в паралелка редовен 8. клас за учебната 2013/2014 година


souiche.jpg      Средно общообразователно училище с изучаване на чужди езици "Св. Климент Охрисдки" - Благоевград, обявява , че има свободни места за ученици в паралелка ревовен 8. клас за учебната 2013/2014 година. 
      Документи се приемат в канцеларията на училището.
Close This Bar
Авторски права © 2011-2014 СОУИЧЕ "Свети Климент Охридски" Всички права запазени!